ฉันควร ล้างแอร์ ซื้อหรือเช่าแผงโซลาร์เซลล์แบบโฮมเมดหรือไม่?